نمک صورتی هیمالیا

1 نقد و بررسی

نمک صورتی هیمالیا
بصورت بلوری بهمراه آسیاب
جهت درست کردن محلول الکترولیت برای کتویی ها

قیمت : 22,000 تومان